"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu rozwój potencjału świadczenia usług turystycznych w ośrodku odsapnij.pl w Nowym Jasińcu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poszerzenie oferty turystycznej w ramach konceptu odsapnij.pl .